Upplever du dessa problem?

På byggarbetsplatsen

Dokumenten är ofta inaktuella.
Informationen är svår att hitta och utspridd i mailtrådar.
Teamet spenderar timmar på pappersarbete och rapporter.

Projektstyrning

Projektledare lägger ner onödigt mycket tid på pappersarbete.
Förseningar och problem med överlämningar.
Arbetar ständigt med andrahandsinformation.

Spåra framdriften

Svårt att veta byggets faktiska projektstatus.
För många olika appar och programvaror i verksamheten.
Risk för misstag ökar när processer inte efterföljs.

På byggarbetsplatsen

Dokumenten är ofta inaktuella.
Informationen är svår att hitta och utspridd i mailtrådar.
Teamet spenderar timmar på pappersarbete och rapporter.

Projektstyrning

Projektledare lägger ner onödigt mycket tid på pappersarbete.
Förseningar och problem med överlämningar.
Arbetar ständigt med andrahandsinformation.

Spåra framdriften

Svårt att veta byggets faktiska projektstatus.
För många olika appar och programvaror i verksamheten.
Risk för misstag ökar när processer inte efterföljs.

Prata med vårt team och förbättra dina
projekt med våra digitala verktyg.

Funktioner på Gsite

Gsite Field

Ärendehantering
Byggdagbok
Dokumentserver
Checklistor
Anpassade formulär
Signering och arbetsflöden
Rapporter och dashboards

Gsite Progress

Gantt-schema över projektet
Aktivitetslistor
Veckovisa- och dagliga översikter
Förseningsloggar
Bemanningshistorik
Framdriftsrapportering

Gsite Track

Generera spårningsbara QR-koder
Spåra installationers framsteg
Spåra material och olika element
Visualisera status i BIM-modellen

Gsite Field

Ärendehantering
Byggdagbok
Dokumentserver
Checklistor
Anpassade formulär
Signering och arbetsflöden
Rapporter och dashboards

Gsite Progress

Gantt-schema över projektet
Aktivitetslistor
Veckovisa- och dagliga översikter
Förseningsloggar
Bemanningshistorik
Framdriftsrapportering

Gsite Track

Generera spårningsbara QR-koder
Spåra installationers framsteg
Spåra material och olika element
Visualisera status i BIM-modellen

Kund Case

MVB

"Samtliga skyddsronder har gjorts med
Gsite. Eftersom man enkelt kan lägga
till bilder förenklas ärendet och blir
mer tydligt. Det skapas även ett
färdigt protokoll, automatiskt."

Front

”Gsite hjälper oss på ett utmärkt sätt i våra skyddsronder och i våra förbesiktningar. Trygghet och kontroll är ord vi skulle välja som förstaval i en sammanfattning!”

MVB

"Samtliga skyddsronder har gjorts med
Gsite. Eftersom man enkelt kan lägga
till bilder förenklas ärendet och blir
mer tydligt. Det skapas även ett
färdigt protokoll, automatiskt."

Front

”Gsite hjälper oss på ett utmärkt sätt i våra skyddsronder och i våra förbesiktningar. Trygghet och kontroll är ord vi skulle välja som förstaval i en sammanfattning!”

Starta er digitala resa idag.

Tack! Vi har mottagit din förfrågan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.
Är du inte redo för en demo än? Registrera dig för vårt nyhetsbrev